Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο ΠΜΣ

Ο πρώτος κύκλος του ΠΜΣ θα κάνει δεκτούς φοιτητές με βάση ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα πρέπει να είναι:

  • Απόφοιτοι πανεπιστημιακών, πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ, ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ειδικότητας Μηχανολόγου, Ναυπηγού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μεταλλείων – Μεταλλουργού κατά προτεραιότητα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.
  • Απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, πληροφορικής) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.

Και να διαθέτουν

  • Άριστη και αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές είναι απόφοιτοι μη ελληνικών ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.

Πρόσθετο προσόν και κριτήριο επιλογής υποψηφίων θα θεωρηθεί η επαγγελματική εμπειρία σε συναφή πεδία.

Εταιρείες του κλάδου των υδρογονανθράκων θα υποστηρίξουν με υποτροφίες αριθμό φοιτητών με βάση τις επιδόσεις τους.

Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και οι Αιτήσεις για τον Πρώτο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως 22 Μαρτίου 2019

  • Αν είστε Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος Μηχανικός ειδικότητας Μηχανολόγου, Ναυπηγού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού, Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Πετρελαίου, Μεταλλείων – Μεταλλουργού κατά προτεραιότητα, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων.
  • ή απόφοιτος Σχολών Θετικών Επιστημών (φυσικοί, χημικοί, γεωλόγοι, πληροφορικής) ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, αλλά και άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη συνάφεια με τον κλάδο των υδρογονανθράκων
  • και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των βιομηχανικών συστημάτων υδρογονανθράκων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα εν λόγω πεδία παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας υδρογονανθράκων ή
  • αν ήδη απασχολείστε στον κλάδο των υδρογονανθράκων και ενδιαφέρεστε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας και να αναπτύξετε περαιτέρω την επαγγελματική σας σταδιοδρομία στον κλάδο μέσα από ένα ιδιαίτερα καινοτόμο και εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: [email protected]
 
  Αίτηση Συμμετοχής